Archive for the ‘SliderShow’ Category

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

IBE2

ایجاد پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست توسط ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در آبان ماه ۱۳۸۹ پیشنهاد گردید. در طی هشت ماه با انجام مطالعات، مکاتبات و نظر خواهی از کلیه متخصصان و اساتید مرتبط با این حوزه در دانشگاه، مستندات و مدارک لازم جهت تاسیس پژوهشکده فراهم گردید و توسط مهندس محمدی‌زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، دکتر فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، دکتر روستاآزاد ریاست دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاه و از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ پژوهشکده در زمینه های مرتبط با توجه به اساس نامه و اهداف مندرج در زیر شروع به فعالیت نمود.

اهداف

برخی از مهمترین اهداف پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه شریف به شرح زیر می باشد:

 • کمک به ارتقاء زمینه تحقیقات زیست محیطی در دانشگاه؛
 • ایجاد بستر مناسب جهت اجرای پروژه های کاربردی و جذب و تربیت محقق و انتقال دانش فنی؛
 • انجام پژوهشهای علمی و تحقیقاتی در تمامی زمینه های مرتبط با محیط زیست بر اساس نیازهای اساسی کشور؛
 • ارتباط مناسب با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های مرتبط جهت کمک به شناخت و حل مسائل زیست محیطی؛

توانایی علمی وپژوهشی

وجود متخصصین با تجربه در دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه نظیر دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست، مرکز تحقیقات آب و انرژی ، دانشکده عمران و دفتر مطالعات محیط زیست، دانشکده شیمی، دانشکده فیزیک، دانشکده مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشکده مکانیک، دانشکده هوافضا، دانشکده برق،  دانشکده مدیریت و اقتصاد در زمینه ی محیط زیست فعال بوده و همه ساله مقالات علمی متعددی از طریق اساتید فعال در حوزه ی محیط زیست در این دانشکده ها در ژورنال های معتبر به چاپ می رسد. این فعالیت ها در زمینه ی آب و فاضلاب، هوا، خاک، مواد و انرژی و توسعه ی پایدار، همچنین زمینه های مربوط به ارزیابی محیط زیست و HSE می باشد. تعداد   54 نفر از اساتید به طور فعال در زمینه های مرتبط با محیط زیست فعالیت دارند. این فعالیت ها به صورت پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا، پروژه های مرتبط با صنعت ، مرتبط با سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، پروژه هایی در رابطه با وزارت صنایع ومعادن و وزارت کشاورزی می باشند و خروجی این فعالیت ها به صورت مقالات علمی و کتاب (تألیف وترجمه)، ثبت اختراع، قراردادهای پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی و اجرایی  به صنایع و سایر ارگان ها از طریق دانشگاه می باشد. اسناد و  اطلاعات مربوط به این قراردادها و طرح های پژوهشی در معاونت پژوهشی دانشگاه  موجود است. 

ساختار پژوهشکده

پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه شریف از اساتید دانشگاه که فعالیت علمی آنها در زمینه محیط زیست و زیست فناوری می باشد، تشکیل شده است. این پژوهشکده شامل هشت گروه پژوهشی می باشد که در حوزه های مختلف زیست محیطی و زیست فناوری مشغول به فعالیت می باشند. این گروه ها عبارتند از:

 1. گروه پژوهشی خاک
 2. گروه پژوهشی آب و فاضلاب
 3. گروه پژوهشی هوا
 4. گروه پژوهشی توسعه پایدار
 5. گروه پژوهشی مواد و انرژی
 6. گروه پژوهشی زیست فناوری غذایی
 7. گروه پژوهشی زیست فناوری نفت و معدن
 8. گروه پژوهشی نانو زیست فناوری