فعالیت‌ها

اهم فعالیت های پژوهشکده در سال ۹۱ به شرح زیر بود:

 

برگزاری همایش ها:

دو همایش در حوزه زیست فناوری و محیط زیست در این سال برگزار خواهد شد:

 •  بیوراکتورهای سلول های حیوانی در حوزه زیست فناوری، تاریخ برگزاری: نیمه اول آبان ماه ۱۳۹۱
 • صنعت سبز در حوزه محیط زیست، تاریخ برگزاری: نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۱

 

 نشست ها :

 1. سلول های بنیادی و انتقال دارو(Drug Delivery)  در حوزه زیست فناوری، تاریخ برگزاری: نیمه اول آذرماه ۱۳۹۱
 2. استفاده مجدد فاضلاب ها (Reuse) ، تاریخ برگزاری: نیمه دوم آذرماه ۱۳۹۱
 3. آلودگی هوا با محوریت ریز گرد ها، تاریخ برگزاری: نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۱ (همزمان با هفته هوای پاک)

 

نشست های تخصصی با صنعت

 1.  شرکت سیناژن تولید کننده داروهای بیولوژیک
 2.  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه HSE  در این صنایع

 

برگزاری دوره های آموزشی:

 1. ۱-    دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و یا کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت آبفا
 2. ۲-    دوره های آموزشی تخصصی برای مدیران و یا کارشناسان صنایع بیو تکنولوژی از جمله  طرح و توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 

کارگاه های آموزشی: 

 1. کارگاه آشنایی با کشت سلول های حیوانی و گیاهی 
 2. کارگاه سلول های بنیادی
 3.  کارگاه DNA Typing  
 4. کارگاه روش های نوین در تصفیه فاضلاب ها