پروژه ها

عنوان پروژه  :

طراحی و استقرار سامانه پایش ریزگردها با استفاده از تصاویر به­هنگام سنجش از دور

 

توضیح

در این پروژه با استفاده از اطلاعات سنجنده MODIS سامانه پایش به هنگام آلودگی هوا ایجاد می گردد. البته موارد مربوط به ریزگردها که مساله گریبانگیر کشور می باشد، جزو مسائلی است که تحقیقات در زمینه آنها شروع شده و در این پروژه نیز در صورت به نتیجه رسیدن تحقیقات سامانه پایش آن ایجاد خواهد شد. در این مورد می توان از شاخص گرد و غبار NDDI و IDDI که بر اساس اطلاعات MODIS می باشد استفاده نمود. با استفاده از این پایش مستمر می توان به منشا این گرد و غبار پی برده و با استفاده از روشهای مناسب به مدلسازی آن پرداخت.